ELBERT PLOOS VANAMSTEL

 

(for English version, see below)

geboortedatum:  29 - 10 1954, Jakarta ( Indonesië )

beroepsopleiding: Vrije Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag

richting:  Tekenen/ Schilderen/ Vrije grafiek

1984 - 1986

 

         e-mail adres: elbertploosvanamstel@mikeleko.com

 

discipline: gouache, gemengde technieken, pastel, tekenen met allerlei materialen.

grafiek: voornamelijk houtsneden

 

Het merendeel van het werk zijn voornamelijk  tekeningen in pen en inkt, en grafiet- kleurpotlood.

 

tentoonstellingen (zie CV): vele exposities in galeries in Nederland

 

studiereizen: 1987 (Italië), 1993 ( Indonesië/Maleisië ), 2003 (VS)   

 

Bestuursactiviteiten:

        1992 - 1993: secretary van Beroepsvereniging Beeldende Kunstenaars (BBK) Gewest

                              Leiden

        1992 - 1994: bestuurslid van Vereniging van Beeldende Kunstenaars

                              Ars Aemula Naturae te Leiden

 ENGLISH

 

date of birth:  2- 10- 1954, Jakarta (Indonesia)

education: Free Academy of Visual Arts, The Hague, Holland

direction: drawing/ painting/ grafic art

1984 - 1986

 

discipline: gouache, mixed technics, pastel, drawing with all kind of materials

grafic art: mostly woodkarving

 

Most of the art works are drawings with dip pen and ink, and graphite and -colourpencil.

 

exhibitions: many exhibitions in Holland

 

work journeys: in 1987 (Italië), 1993 ( Indonesië/Maleisië ) and 2003 (VS)   

1992 - 1993: secretary of Union of Visual Artists, district Leiden

1992 - 1994: boardmember of Association of Visual Artists "Ars Aemula Naturae" Leiden 

 

En verder:      

 2006 – 2008:  oprichting uitgeverij (EMEN), aangesloten bij Vrije Uitgevers,

                              Amersfoort; distributeur: Centraal Boekhuis te Culemborg

                 2008:  interview in Kunstblad 'Palet'

2008 – 2010:  maandelijks, publicatie Míkeleko-vervolgverhalen van detective            

                             Tolholm (Detektif Tagan) in Noord-Sumatraanse krant “Sora Sirulo”  (stem van het volk)

2009 – 2011:  voorlezen van Míkeleko beeldverhalen tijdens de Kinderboekenweken,  in Leidse Bibliotheek

2008 – heden:  tekeningen maken voor beeldverhalen/beeldtaallessen Míkeleko

2009 -  2023:  beeldtaaltaallessen op basisscholen (zie www.mikeleko.com)                     

 

                Voor meer: info      huisje blauwwit                                      home   pannenkoeken eten

 

 

                                  Enkele afbeeldingen (some images):